Jak na elektronickou evidenci tržeb

ČASTÉ DOTAZY K EET

EET otázky a odpovědi

Pokud vlastníte počítač s operačním systémem WINDOWS 7 a vyšší, žádná další zařízení pro evidenci EET v systému DUNA nejsou potřeba. Technici v naší firmě jsou připraveni Vám poradit i v případě zájmu o koupi nového hardware.

Instalace softwaru DUNA CAH je velmi jednoduchá a rychlá. Běžný uživatel počítače ji zvládne sám během několika minut.

V případě potřeby jsou naši pracovníci připraveni Vám pomoci, ať už telefonicky, vzdálenou správou vašeho počítače nebo osobní návštěvou.

Systém DUNA nabízí několik možností pro evidenci tržeb, a to v závislosti na Vašich potřebách.

Máte-li zájem o jednoduchou kasu pro běžný prodej, je pro Vás připravena DUNA CASH za jednorázovou cenu 3900,- Kč. Do ceny jsou již zahrnuté přístup k veškerým inovacím programu v roce 2017 a využívaní naši HOT-LINE. Neplatíte žádné měsíční poplatky. Nebo si také můžete DUNA CASH výhodně pronajmout na 3 nebo na 6 měsíců se stejnými bonusy – nové verze a HOT-LINE v ceně.

Pokud kromě prodeje potřebujete vést i skladovou evidenci, máte možnost využít software DUNA OBCHOD, k němuž lze dodat MODUL pro EET v ceně 2100,- Kč. I zde platí možnost pronájmu.

Softwarové řešení DUNA je plně v souladu s daňovými zákony a se zákonem o EET.
Stačí do programu nahrát certifikát od Finanční správy a provést jednoduché nastavení. S těmito kroky jsme připraveni Vám pomoci. Následně program automaticky odesílá Vaše tržby na Finanční správu během samotného prodeje nebo například při vystavování faktury. Vše probíhá v řádu sekund, takže Vás to při práci nijak nezpomaluje.

Pro fyzické osoby se zavádí jednorázová sleva na dani v tom roce, kdy se povinně zaevidovaly. Plátcům DPH ve stravovacích službách se bude DPH snižovat z 21 % na 15 %.

V silách Ministerstva financí není zajistit technicky jednotnou aplikaci. Firmu, která dodá software a pokladní zařízení, vybírá podnikatel sám. Musí vybírat pečlivě, tak, aby mu poskytla dobrý záruční i pozáruční servis. Ministerstvo financí nemůže vydat ani seznam ověřených aplikací.

Podnikatel má povinnost vyřešit tuto situaci v co nejkratší lhůtě a musí být schopen prokázat, že situaci řešil v co nejkratším čase a pokusil se chybu odstranit neprodleně. V takovém případě se vyhne sankci za porušení povinnosti evidovat elektronicky tržby v hotovosti.

Cílem EET je narovnání podnikatelského prostředí. Pokud podnikatel jednal nepoctivě, je nyní možné, že u něj ceny po zavedení EET narostou. Podnikatelé budou muset vykazovat veškeré tržby v hotovosti, ale cílem není zdražení.

Finanční hranice zboží podléhajícího EET stanovena není. Týká se tedy i toho nejdrobnějšího sortimentu v ceně několika korun. Evidovat se bude muset veškeré zboží.

Samotný fakt, že výše tržeb po zavedení EET vzrostla, důvodem pro provedení důkladné kontroly finančním úřadem nebude. Musely by k ní vésti další indicie, například informace a důvodné podezření, že zde dochází ke krácení daní.

I na to zákon o EET myslí. Požádat se může o evidování ve „zjednodušeném režimu“, o kterém musí ale nejdříve rozhodnout správce daně. Znamená to, že účtenky nebudou obsahovat speciální identifikační kód. Evidovat ale podnikatel bude, a to z místa, kde připojení k internetu je, třeba jednou za několik dní.

Podnikatel má povinnost účtenku vystavit vždy, ať o ni zákazník jeví zájem, či nikoliv. Nezáleží na tom, zda ji zákazník převezme a odnese, nebo ji nechá ležet na pultě. Vystavena musí zkrátka být.

U spropitného záleží na tom, komu náleží. V zásadě EET podléhá. Pokud si jej ponechá zaměstnavatel, evidenci tržeb podléhat bude, ale pokud připadne zaměstnanci, do evidence nespadá.

EET bude povinná pro všechny, kteří přijímají platby v hotovosti, nezáleží tedy na tom, zda je podnikatel plátcem DPH, či nikoliv.