Jak na elektronickou evidenci tržeb

Jak se eviduje

Jak bude samotný průběh evidence probíhat? Vše by mělo být otázkou vteřin a nijak neprodloužit proces platby. Během platby podnikatel odešle data o transakci Finanční správě a obratem od ní obdrží potvrzení o přijetí spolu s unikátním kódem účtenky. To celé by mělo trvat okolo dvou vteřin. Podnikatel účtenku s kódem následně vytiskne a předá zákazníkovi. Ten ji může, ale nemusí převzít. 

Poplatník bude muset na místě, kde běžně uskutečňuje evidované tržby, i na svých internetových stránkách, kde zboží či služby nabízí, viditelně umístit informaci s upozorněním, že spadá do EET a je povinen kupujícímu vystavit účtenku.

Pokud se bude evidovaná tržba vracet nebo provádět její opravy, použijí se ustanovení ohledně EET obdobně, s tím rozdílem, je tržba bude evidovaná jako záporná. 

Jaké údaje musí být uvedeny na účtence?

  • pořadové číslo účtenky
  • celková částka tržby
  • označení pokladního zařízení, na kterém byla tržba evidována
  • bezpečnostní kód poplatníka
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
  • fiskální identifikační kód
  • DIČ
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele, který pověřil evidováním této tržby podnikatele, který tržbu eviduje.
Nemá-li podnikatel povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód (FIK), je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód (PKP).

Základní informace o elektronické evidenci tržeb