Jak na elektronickou evidenci tržeb

Proč se eviduje

Elektronická evidence tržeb (EET) je moderním nástrojem proti daňovým únikům, který si klade za cíl zlepšit podmínky podnikatelům, zaměstnancům, a také zefektivnit fungování Finanční správy státu.

Hlavní myšlenkou je bojovat s nevykázanými příjmy, jelikož systematické a dlouhodobé krácení daňové povinnosti je v České republice velkým problémem, zejména v některých oblastech podnikání. EET zajistí Finanční správě informace o tom, zda daňový poplatník nepodniká na úkor ostatních a správě vykazuje hotovostní tržby.

EET si klade za cíl odstranit nerovné podmínky v podnikatelském konkurenčním boji a zároveň nezatěžovat namátkovými daňovými kontrolami poctivé podnikatele. Tato metoda evidence dokáže omezit administrativu spojenou s daňovými kontrolami na minimum, zároveň jsou evidovaná data podnikateli k dispozici pro další účely, má tak o svém podnikání větší přehled.

Vítaným krokem je snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z dosavadních 21 % na 15 % s výjimkou doplňkového sortimentu, alkoholu a tabákových výrobků.

Důvodem pro zavedení EET je také snaha o odstranění černých výplat „na ruku“, což přispěje ke spravedlivější sociální politice. Počítá se s tím, že stát za první roky fungování EET vybere navíc desítky miliard korun, které lze efektivně použít pro zlepšení života a podmínek v naší zemi.

Základní informace o elektronické evidenci tržeb