Jak na elektronickou evidenci tržeb

Legislativa EET

Elektronickou evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnost 13. 4. 2016. Současně s ním nabyl platnost i doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

Postupně Ministerstvo financí ČR spolu s Generálním finančním ředitelstvím vydávají další informace a metodické pokyny, kterými se výklad zákona řídí:

Zákon definuje:

  • subjekty EET
  • co je, a co naopak není evidovanou tržbou
  • jaké údaje musí být uvedeny na účtence
  • jakým způsobem může poplatník převést povinnost evidovat tržbu na jiného poplatníka
  • zabývá se evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu
  • upravuje storno a opravy
  • komisní prodej
  • náhradní odeslání do 48 hodin
  • informační povinnost poplatníka atd.

Základní informace o elektronické evidenci tržeb