Jak na elektronickou evidenci tržeb

Koho se EET týká

Když to zjednodušíme, osobou, která je povinna tržby evidovat elektronickým způsobem, je podnikatel přijímající platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem.

EET se bude tedy týkat všech poplatníků daně z příjmů fyzických osob nebo právnických osob, kteří mají tržby podléhající evidenci tržeb, tedy i neplátců DPH.

Co je evidovaná tržba?

To je tržba, která současně splňuje tyto podmínky:

  • splňuje formální náležitosti, tzn. je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem uvedeným v zákoně o evidenci tržeb (šek, směnka…), a která zároveň
  • zakládá rozhodný příjem, tzn. příjem z činnosti, která je podnikáním. Výjimkou jsou příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu, jsou ojedinělé, podléhají srážkové dani nebo dani ze samostatného základu daně u právnických osob. Rozhodným příjmem také není příjem z nájmu nebo ostatní příjmy.

Základní informace o elektronické evidenci tržeb